پیشنهاد ویژه

بذر وارداتی و تضمینی پلومریا – Plumeria

Original price was: 120,000 تومان.Current price is: 110,000 تومان.

بذر وارداتی شاهدانه – Cannabis sativa

Original price was: 760,000 تومان.Current price is: 650,000 تومان.

بذر درخت پالونیا – Paulownia

Original price was: 300,000 تومان.Current price is: 180,000 تومان.

بذر اصل درخت خون اژدها – Dracaena draco

Original price was: 94,000 تومان.Current price is: 86,000 تومان.
تعداد موجودی: 1
تعداد فروش: 11
بذر وارداتی شاهدانه
-14%

بذر وارداتی شاهدانه – Cannabis sativa

Original price was: 760,000 تومان.Current price is: 650,000 تومان.